Odpudzovač škodcov - ochrana

1016,-Kč s DPH
847,-Kč bez DPH

V tomto výrobku získate odpudzovač škodcov novej generácie. Všestranný odpudzovač komárom a blchám, myšiam a potkanom, kunám, švábom. Pomocou kvalitnej techniky sa nám prvýkrát podarilo pomocou jedného jediného prístroja zaháňať veľký počet obtiažnych škodcov bez nasadenia chemických látok Design a spôsob pôsobenia zodpovedajú najnovšiemu stavu techniky. Aby boli vylúčené škody spôsobené nesprávnym spôsobom použitia, je treba tento návod na obsluhu dobre naštudovať a uschovať.

Vario - ochrana pracuje s tromi frekvenciami:

cca 7.000 Hz proti komárom a blchám.

cca 10.000 Hz proti myšiam a potkanom.

12.000 Hz proti kunám, švábom, "rusom".

Pre aktivovanie funkcie len prístroj zasuňte do zásuvky. LED dióda sa rozsvieti a informuje Vás funkciou správnosti napájania prístroja.

Je ideálne vhodný na cesty, tu sa dá taktiež využitie pri sieti 110 V/AC.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Prevádzkové napätie: 110 - 230 V / 40 - 60 Hz;

Príkon: 0,8 W;

Účinnosť: na ploche 40 m2;

Rozsah frekvencie: 300 - 500 Hz vlastného riadenia;

Takt: 2 s.; čas zapnutia 10 - 30 s.;

Čas prestávky: premenlivo nastaviteľný;

Rozmery: (O x výška): 74 x 70 mm.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

1. Prístroj pripájajte iba k striedavému napätiu 110 - 230 V. (Prístroj je vhodný pre každú hodnotu uvedeného rozsahu).

2. Pred uvedením do prevádzky prekontrolujte, či sa prístroj nachádza v bezchybnom stave. Pokiaľ prístroj vykazuje zjavné známky poškodenia, tak ho neuvádzajte do prevádzky.

3. Prístroj neponárajte do vody, nepoužívajte ho vonku ani v dosahu detí.

4. Nedovoľte, aby deti s prístrojom pracovali či inak manipulovali.

5. Baliaci materiál, ako sú napr. plastové sáčky, nepatria do rúk detí.

FUNKCIE:

1. Po zastrčení prístroja do zásuvky je vysielaný zvukový signál o mimoriadne vysokej frekvencii, ktorú ste sami nastavili. Tento zvuk môže byť ľahko počuteľný, pretože je prirodzené, že určití ľudia viac či menej počujú určité frekvencie. Pre presné potvrdenie funkcie prístroja je tento opatrený červenou kontrolkou, ktorá sa pri bežnej prevádzke rozsvieti.

Dodržujte nasledujúce pokyny pre bezchybné pôsobenie proti škodcom:

Voľbu frekvencie preveďte v závislosti na spôsobe využitia prístroja:

Nastavenie vypínača A: cca. 7 000 Hz, odpudzuje bodavé komáre a blchy.

Nastavenie vypínača B: cca. 10 000 Hz, odpudzuje myši, potkany a domáce muchy.

Nastavenie vypínača C: cca. 12 000 Hz, odpudzuje kuny a kuchynské šváby.

2. Umiestnite prístroj do zásuvky tak, aby sa zvukové vlny mohli šíriť po celom byte a nebránili mu v šírení záclony, závesy a kusy

nábytku. Za prístrojom sa vždy vytvára mŕtvy uhol, kde nie je možné dosiahnuť jeho pôsobenie.

3. Najviac sa môže prihodiť (najmä v zahraničí), že jednotlivé druhy škodcov nebudú odpudzované, pretože tieto nepatria k tým druhom, ktoré sa vyskytujú hlavne v našej oblasti.

4. Životnosť prístroja obnáša pri nepretržitom používaní (24 hod.) cca 5 rokov. Potom je už zabudovaná piezoelektrická doštička opotrebovaná a nie je už ďalej možné udržať prevádzkovú frekvenciu v predpísaných medziach.

Pri predávaní prístroja dbajte prosím na to, že i ďalšie osoby majú právo zoznámiť sa s návodom na obsluhu.

Prístroj vyhovuje príslušným právnym predpisom EU pre elektromagnetické vyžarovanie a pre prevádzkovanie elektrických prístrojov v rámci vymedzeného rozmedzia napätí.

II. TEST CHOVANIA:

Všetky testy chovania boli vykonávané s rôznymi typmi hlodavcov a vo veľmi dobre počuteľnom pásme v rozmedzí 8-40 kHz. Testy sa konali v skutočných chovateľských miestnostiach s podlažnou plochou cca 12 m2. Boli testované reakcie zvierat na zvuky vychádzajúce z prístrojov.

1. Všetky zvuky vydávané prístrojmi ležia v dobre počuteľnom pásme.

2. Všetky skúšané prístroje vykázali rovnaké účinky na zvieratá: hlodavce sa pokúšali uniknúť zdroju hluku.

3. Intenzita zvuku prístroja je mierna a nie je teda škodlivá pre ľudský sluch. Pretože podiel nízkych frekvencii je taktiež počuteľný ľudským uchom a je pociťovaný ako rušivý, mali by byť prístroje inštalované iba v takých miestnostiach, kde sa ľudia nezdržujú trvalo.

Kód tovaru: -057-odpudzovac-skodcou


Pridať do košíka:

  • Kód: 057
  • 1 Balení na skladeTento produkt bol pridaný dňa 24. júl 2010.