Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Vaša platba bola stornovaná zo strany klienta. Ak máte záujem vykonajte platbu opätovne, alebo použite iný spôsob platby. V prípade že nemáte záujem o tovar, postačuje zavrieť dané okno prehliadača. Vaše osobné údaje budú automaticky zmazané.  
 
Prehlásenie:
Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslielanie objednanej zásielky a pre komunikaáciu so zákazníkom.

Zákony a predpisy: - zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov
Späť